2024. június 19., Szerda

KÖZLEMÉNY

Ez úton tudatjuk Önökkel, hogy 2020. augusztus 11.-én Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa jóváhagyta a 233 sz. Tanácshatározatot, amely a jogi személyeket érintő adókönnyítésekre, illeték eltörlésre, valamint egyes jogi személyek által 2020. március 31.-ig felhalmozott késedelmi kamatok részleges eltörlésére vonatkozik.

Az elfogadott adókedvezmények:
•    A nem lakás rendeltetésű, jogi személyek tulajdonában lévő, a rendkívüli állapot időszakára megállapított épületadó 50%-os csökkentése, amennyiben a vállakozó kényszerítve volt a tevékenységének teljes vagy részlegés beszüntetésére;- igénylési hataridő 2020 szeptember 15.
•    A nem lakás rendeltetésű, jogi személyek használatában lévő, a rendkívüli állapot időszakára megállapított épület illeték teljes eltörlése, amennyiben a vállakozó kényszerítve volt a tevékenységének teljes vagy részlegés beszüntetésére; - igénylési hataridő 2020 szeptember 15.
•    50%-os kamateltörlés azon jogi személyeknek akik 2020. március 31-ig, felhalmozott tartozásokkal szerepelnek a Közpénzügyi igazgatóság nyilvántartásában. – igénylési határidő 2020 december 31

Az adókedvezmények igénylésére és jóváhagyására vonatkozó szabályzat elérhető itt (http://www.sfantugheorgheinfo.ro/index.php?page=246&pid=5459

Az igényléskor benyújtandó formanyomtatványok és szükséges dokumentumok letölthetőek itt (http://www.sepsiszentgyorgyinfo.ro/index.php?page=32#fragment-174).

Az igénylési iratcsomó elektronikus formában is közölhető a Közpénzügyi igazgatóságnak, elektronikus aláírással ellátott, szkennelt formában a taxeimpozitelocale@sepsi.ro címre.
 

Tisztelt adófizetők,
A befizetendő adókra és illetékekre rálátást biztosít a ghiseul.ro online felület !
Ugyanakkor, bejelentkezés alapján a ghiseul.ro online felületen bankkártyás befizetésre is lehetőség van!

 


Telefonszám: +40 267 316 957 / 200

E-mail cím: taxeimpozitelocale@sepsi.ro

Székhely: Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia

Osztályvezetők: 

Balog Ottó (Adóbegyűjtési, Követési Részleg)

Lukáts Mária Veronika (Adókivetési, Megállapítási, Ellenőrző Osztály)

Fax: +40 0267 311 303
Telefonszámok:
Végrehajtó iroda: 0736 883 568
Adóiroda, jogi személyek : 0736 883 569
Adóiroda, magánszemélyek : 0736 883 567

ADÓKIVETÉSI, MEGÁLLAPÍTÁSI, ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY


Adókivetési, Megállapítási, Ellenőrző Részleg – természetes személyek

Telefonszám: +40 267 316 957 / 202, 205, 211, 213, 215,

Elérhetőség: Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia

Tevékenységi terület:
• 
   A helyi adók és illetékek megállapítása, kivetése és ellenőrzése
•    A jövedelmi források azonositása, az adófizetők nyilvántartása
•    Az épületek, területek és gépjárművek nyilvántartásba való vétele/törlése
•    A benyújtott dokumentumok hitelességének ellenőrzése
•    Az adókivetési és ellenőrzési iratokkal kapcsolatos panaszok, kifogások és fellebezések megoldása
•    Igazolások, bizonylatok kibocsájtása

Helyi adóügyi bizonylat kiállításához szükséges iratok – természetes személyek
• 
   Típusnyomtatvány ;
•    Telekkönyvi kivonat
•    Személyazonossági igazolvány
Hagyaték elindításához szükséges a halotti bizonyítvány is.


Esetenként még szükséges:

 • Örökségi bizonylat;
 • Születési bizonyítvány;
 • Házassági bizonyítvány;
 • Vállási végzés;
Megjegyzés:
A)    Az adóügyi bizonylat személyesen a tulajdonosnak adódik ki a személyazonossági igazolvány alapján.
B)    Abban az esetben ha a tulajdonos nem tud jelentkezni közjegyzői vagy ügyvédi felhatalmazással rendelkező személyt nevezhet ki.

Lakrészek  bejelentéséhez szükséges iratok
•    Adókivetési nyilatkozat ;
•    Tulajdonjogi irat: adás – vételi szerződés, örökségi bizonylat, adományozási irat, jogerős határozat, megosztási okirat, eltartási szerződés, ingatan csere szerződés;
•    Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak;

Épület (házak) bejelentéséhez szükséges iratok
•    Adókivetési nyilatkozat;
•    Tulajdonjogi irat: adás – vételi szerződés, örökségi bizonylat, adományozási irat, jogerős határozat, megosztási okirat, eltartási szerződés, ingatan csere szerződés;
•    Tervrajz: lakás, hétvégi ház, garázs, pince, melléképület, és más épületek külső méretei, feltüntetve a tulajdonos neve, az épület címe, az építő anyag, építkezési év;
•    Telekkönyvi kivonat;
•    Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak;

Új épület (házak) bejelentéséhez szükséges iratok
•    Adókivetési nyilatkozat ;
•    Építkezési engedély és átvételi jegyzőkönyv;
•    Bontási engedély, bontási jegyzőkönyv, a munkálatok befejezésének időpontja;
•    Tervrajz: lakás, hétvégi ház, garázs, pince, melléképület, és más épületek külső méretei, feltüntetve a tulajdonos nevét, az épület címét, az építő anyagot, építkezés befejezésének időpontját;
•    Telekkönyvi kivonat;
•    Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak;

Garázsok bejelentéséhez szükséges iratok
•    Adókivetési nyilatkozat ;
•    Tulajdonjogi irat: adás – vételi szerződés, építkezési engedély, örökségi bizonylat, adományozási irat, jogerős határozat, megosztási okirat, eltartási szerződés, ingatan csere szerződés; 
•    Területi bérleti szerződés – a Vagyonkezelő osztálytól;
•    Tervrajz: a garázs külső méretei, feltüntetve a tulajdonos nevét, az épület címét, az építő anyagot, építkezés befejezésének időpontját;
•    Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak;

Területek bejelentéséhez szükséges iratok
•    Tulajdonjogi irat: adás – vételi szerződés, örökösödési bizonylat; adományi szerződés, jogerős határozat, megosztási okirat, birtoklevél,  a megyeháza által kiadott rendelkezés;
•    Gazdalajstrom által láttamozott nyilatkozat ;
•    Személyazonossági igazolvány – minden tulajdonosnak;

Járművek pénzügyi nyilvántartásból való kijelentéséhez szükséges iratok
•    Járművek nyilvántartásból való törlése nyilatkozat ;
•    Esetenként:
 • Adás – vételi szerződés,
 • Adóügyi számla,
 • Adományozási szerződés,
 • Szétbontási bizonylat;
•    Beíratási nyilvántartólap;
•    A jármű törzskönyve;
•    A tulajdonos személyazonossági igazolványa

Járművek beíratásához szükséges iratok
Belföldön vásárolt jármű
•    Adókivetési nyilatkozat ;
•    Tulajdonjogi irat: adás – vételi szerződés, számla, örökségi bizonylat, adományi szerződés;
•    Beíratási nyilvántartólap;
•    A jármű törzskönyve;
•    Adóügyi bizonylat, mely igazolja az összes helyi adó és illeték napra levő kifizetését azon helyi közigazgatási hatóságnak, amelynek körzetében a vásárolt javak tartoznak
•    Személyazonossági igazolvány;

Felmentések:
Nyugdíjasok esetében
Szükséges iratok:
•    Kézzel írott kérés
•    Személyazonossági igazolvány
•    A tulajdonos utolsó nyugdíjszelvénye
•    A Megyei Pénzügyi Hivatal által kiadott jövedelmi igazolás
Azon személyek részesülnek a felmentésben akik a kérés pillanatában nem szerepelnek adóhátrálékkal a pénzügyi nyilvántartásban!
Nem részesülnek a felmentésben azon személyek akiknek a lakcímen kívül van még más ingatlan is a tulajdonukban!

I  fokozatú rokkant személyek esetében
Szükséges iratok:
•    Kézzel írott kérés
•    Személyazonossági igazolvány
•    Orvosi igazolás
•    Esetenként: Házassági levél, Telekkönyvi kivonat, Adás – vételi szerződés


AZ IRATOKAT EREDETI ÉS MÁSOLT FORMÁBAN IS KÉRJÜK! AZ EREDETI IRATOKAT NEM VESSZÜK EL!

 

Adókivetési, Megállapítási, Ellenőrző Részleg – jogi személyek

Telefonszám: +40 267 316 957 / 206, 208, 214

Elérhetőség: Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia


Tevékenységi terület:
• A helyi adók és illetékek megállapitása, kivetése és ellenőrzése
• A jövedelmi források azonositása, az adófizetők nyilvántartása
• Az épületek, területek és gépjármüvek nyilvántartásba való vétele/törlése
• A benyújtott dokumentumok hitelességének ellenőrzése
• Az adókivetési és ellenőrzési iratokkal kapcsolatos panaszok, kifogások és fellebezések megoldása
• Igazolások, bizonylatok kibocsájtása
• A helyi költségvetésben szereplő adók, illetékek, pénzbirságok és a törvény szerint helyi közpénzeket képező egyéb összegek követése és behajtása;
• A költségvetési követelések végrehajtása, a kényszervégrehajtás különböző módozatainak az alkalmazásával: letiltás útján eszközölt kényszervégrehajtás, az ingó és ingatlan javak kényszervégrehajtása.

Helyi adóügyi bizonylat kiállításához szükséges iratok – jogi személyek részére
• Típusnyomtatvány;
• Másolat a vállalat utolsó nyers-mérlegéről
• Másolat a vállalat alapeszközeinek jegyzékéről

Épületek bejelentéséhez szükséges iratok - jogi személyek részére
• Adókivetési nyilatkozat két példányban
• A saját tulajdonban levő épületek esetében a tulajdonjogot igazoló írat: adásvételi szerződés, végleges és visszavonhatatlan bírósági határozat, a Vezetőtanács határozata a vállalat összeolvadásáról más vállalattal vagy szétvállásáról;
• Új építésű épületek esetében az építkezési engedély és átvételi jegyzőkönyv;
• A lebontott épületek esetében a bontási engedély és átvételi jegyzőkönyv;
Ezen iratok fénymásolatban tevődnek le és bemutatódnak az eredeti iratok is összehasonlítás végett
• A koncesszionált, bérelt vagy a vagyonkezelés alatt álló épületek esetében: esetenként a koncessziós, bérleti szerződésről vagy a vagyonkezelésbe adásról szóló írat fénymásolata és az eredeti irat bemutatása összehasonlítás végett
• A cégbejegyzési bizonylat fénymásolata és az eredeti bemutatása összehasonlítás végett

Járművek pénzügyi nyilvántartásból való kijelentéséhez szükséges iratok –jogi személyek esetében
• Járművek nyilvántartásból való törléséről szóló nyilatkozat ;
• Esetenként hites fordító által román nyelvre fordítva:
 • Adás – vételi szerződés,
 • Számla,
 • Adományozási szerződés,
 • Szétbontási bizonylat;

• Beiratási nyilvántartólap;
• A jármű törzskönyve;
• A cégbejegyzési bizonylat fénymásolata
Ezen iratok fénymásolatban tevődnek le és bemutatódnak az eredeti iratok is összehasonlítás végett

Járművek beíratásához szükséges iratok – jogi személyek esetében
• Adókivetési nyilatkozat két példányban ;
• Tulajdonjogi irat: adás – vételi szerződés, lízingszerződés, számla, esetenként hites fordító által román nyelvre fordítva;
• A jármű beíratási nyilvántartólapja;
• A jármű törzskönyve;
• Adóügyi bizonylat, mely igazolja az összes helyi adó és illeték napra levő kifizetését azon helyi közigazgatási hatóságnál, amelynek körzetében a vásárolt javak tartoznak
• A cégbejegyzési bizonylat fénymásolata;
Ezen iratok fénymásolatban tevődnek le és bemutatódnak az eredeti iratok is összehasonlítás végett

Reklámmal és hirdetésekkel kapcsolatos szolgáltatások bejelentéséhez szükséges iratok – jogi személyek részére
• Adókivetési nyilatkozat két példányban;
• Fénymásolat az építkezési engedélyről és az eredeti irat bemutatása összehasonlítás végett;
• A cégbejegyzési bizonylat fénymásolata és az eredeti bemutatása összehasonlítás végett;

Területek bejelentéséhez szükséges iratok – jogi személyek részére
• Nyilatkozat két példányban ;
• A saját tulajdonban levő területek esetében a tulajdonjogot igazoló írat: adásvételi szerződés, végleges és visszavonhatatlan bírósági határozat, a Vezetőtanács határozata a vállalat összeolvadásáról más vállalattal vagy szétvállásáról;
Ezen iratok fénymásolatban tevődnek le és bemutatódnak az eredeti iratok is összehasonlítás végett;
• A koncesszionált, bérelt vagy a vagyonkezelés alatt álló területek esetében: esetenként a koncessziós, bérleti szerződésről vagy a vagyonkezelésbe adásról szóló írat fénymásolata és az eredeti irat bemutatása összehasonlítás végett;
• A cégbejegyzési bizonylat fénymásolata és az eredeti bemutatása összehasonlítás végett;

 

Pénzügyi Ellenőrzési Részleg

Telefonszám: +40 267 316 957 / 204

 

Kötelező Lakásbiztosítás Követési Részleg

Telefonszám: +40 267 316 957 / 209

 

PÉNZÜGYI-FISKÁLIS (PÉNZÜGYI-ADÓÜGYI) NYILVÁNTARTÁSI, ADÓBEGYŰJTÉSI KÖVETÉSI OSZTÁLY

Adóbegyűjtési, Követési Részleg
 
Telefonszám: +40 267 316 957 / 212, 216, 230, 231, 233, 234

Elérhetőség: Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia

Tevékenységi terület:
•    A helyi költségvetésben szereplő adók, illetékek, pénzbirságok és a törvény szerint helyi közpénzeket képező egyéb összegek követése és behajtása;
•    A költségvetési követelések végrehajtása, a kényszervégrehajtás különböző módozatainak az alkalmazásával: letiltás útján eszközölt kényszervégrehajtás, az ingó és ingatlan javak kényszervégrehajtása.

A helyi adók és illetékek kifizetésének módozatai:
 1. Készpénzzel Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalának adó és illetékbegyűjtő pénztáránál.
 2. Fizetési utalvánnyal
 3. Bankkártyával A polgármesteri hivatal adó és illetékbegyűjtő pénztáránál felszerelt kártyaleolvasón keresztül.
 4. Postai utalvánnyal
 5. Online kifizetéssel
Operatív Pénzügyi Részleg
 
Telefonszám: +40 267 316 957 / 201
Elérhetőség: Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia

Tevékenységi terület:
•    a helyi jövedelmek törvény szerinti nyilvántartása
•    az időszakos kimutatások és beszámolók összeállítása
•    a banki hitelnyújtáshoz szükséges dokumentumok begyűjtése
•    más intézményekkel, pénzügyi szervezetekkel való kapcsolattartás
•    a közadóssági nyilvántartási regiszter vezetése
•    a banki dokumentumok átvétele és ellenőrzése
•    számlák kiállítása
•    pénzvisszafizetések végrehajtása
•    a banki pénzutalások nyilvántartásba vétele

 

 


Utolsó módosítás: 2019-01-19    

Székhely:

Olt utca, 2. szám, Sepsiszentgyörgy 520027, Kovászna megye, Románia

PROGRAM:

HÉTFŐ – CSÜTÖRTÖK: 8:00 – 18:00

PÉNTEK: 8:00 - 14:00
 


Utolsó módosítás: 2019-01-19    

SEPSISZENTGYÖRGY POLGÁRMESTERI HIVATALA AZ ADÓFIZETŐ POLGÁROK FIGYELMÉBE AJÁNLJA A KÖVETKEZŐ, HELYI ADÓKKAL ÉS ILLETÉKEKKEL KAPCSOLATOS TÖRVÉNYES ELŐÍRÁSOKAT:
    

A 227/2015-ös számú Adótörvénykönyv értelmében adókötelesek a teljes 2019-es évre mindazon természetes és jogi személyek, akik tulajdonában 2019.12.31-én épület, terület vagy Romániában forgalomban bejegyzett vagy nyilvántartásba vett gépjármű volt.

A 2019-as évhez viszonyítva a helyi adók és illetékek az 4.6%-os inflációs ráta alkalmazása miatt változtak.
Az egész évi épület, terület és- vagy a szállítóeszközök utáni adónak az év március 31-ig való előzetes kifizetéséért 9%-os kedvezmény nyújtandó. Az engedményben azon adófizetők részesülnek, akik az adófizetés napján nem szerepelnek semmiféle hátrálékkal a helyi költségvetés felé.
Az Adótörvénykönyv értelmében az adófizetők kötelesek 30 napon belül adónyilatkozatot benyújtani, minden olyan esetben, ami módosítaná a kurrens évre megállapított befizetendő adók vagy illetékek értékét.

A nem lakásrendeltetésű, illetve vegyes hasznosítású ingatlanok esetében az ANEVAR-engedéllyel rendelkező szakértő által elkészített értékbecslési tanulmányt, az adóbevallási nyilatkozattal együtt, folyó év március 31-ig kell eljuttatni a polgármesteri hivatal pénzügyi igazgatóságára.
A bérbe, kezelésre vagy használatba adott, állami köz- vagy magántulajdonban levő területek után illeték állapítódik meg, melyet esetenként a bérlő vagy a használati jog élvezője köteles befizetni. Az illetéknek havi befizetési határidőt állapít meg az Adótörvénykönyv.

Mindazon természetes- és jogi személyek, akik 2016.08.29-e után vásároltak, illetve elidegenítettek gépjárművet, kötelesek az ITL-054 szabvány által rögzített szeződéstípust felmutatni a polgármesteri hivatal pénzügyi igazgatóságán. A szabványtól eltérő típusok nem kerülnek feldolgozásra. Amennyiben a nyomtatvány B részében kért információk a polgármesteri hivatal pénzügyi igazgatósága által kerülnek kitöltésre, nem szükséges egy külön pénzügyi bizonylat felmutatása.

Azon személyek akik az adótörvényköny, illetve a helyi tanács határozata értelmében különböző típusú felmentésekben részesülnek, kötelesek a jogosultságot igazoló okiratokat március 31-ig felmutatni a polgármesteri hivatal pénzügyi igazgatóságán.

Azon lakásrendeltetésű ingatlanok tulajdonosai, akik saját költségen végeztek különféle energetikai mutatók javítására szolgáló munkálatokat, ahhoz, hogy a felmentéssel élhessenek, 2020. március 31-ig fel kell mutatniuk a polgármesteri hivatal pénzügyi igazgatóságán a munkálatokat igazoló okiratokat.

A hatályban lévő rendelkezések értelmében az adófizetőknek lehetőségük van nyilatkozat vagy bármilyen más bizonyító okirat elektronikus formában való közlésére, a taxeimpozitelocale@sepsi.ro címre. Csak azon jogi személyek élhetnek ezzel a lehetőséggel, akik rendelkeznek elektronikus aláírással.

A 2019-ben elfogadott, 106-os számú Helyi Határozat értelmében, kellően indokolt kérésre, legtöbb 6 hónapos részletfizetési kedvezmény nyújtható a Sepsiszentgyörgy municípium helyi költségvetése fele tartozott adókötelezettségekre. Az eljárás a köz- vagy magánjogi természetes vagy jogi személyekre vonatkozik a szervezési formától függetlenül. A részletfizetési kedvezmény természetes személyek esetében minimum 1000 lejes adófizetési kötelezettség, míg jogi személyek esetében minimum 3000 lejes adótartozás esetében adható meg.

 

Felhívjuk a figyelmüket az on-line befizetés, illetve a pénzügyi helyzet konzultálásának lehetőségére, amely az Országos Elektronikus Fizetési Rendszer (www.ghiseul.ro) által érhető el, valamint az e-banking rendszeren keresztül megvalósítható befizetésekre. Az ehhez szükséges információk a www.sepsiszentgyorgyinfo.ro/PolgarmesteriHivatal/Igazgatosagok es Irodak/Helyi Adokes Illetekek/IBAN szamlaszamok cím alatt olvashatók.


Utolsó módosítás: 2019-01-21    

Utolsó módosítás: 2019-01-19    

IBAN SZÁMLASZÁMOK

Adó/illeték megnevezése

Adófizető

Számlaszám

Taxă judiciară de timbru Magánszemélyek, Jogi személyek RO86TREZ25621070203XXXXX

Impozit pe spectacole

Magánszemélyek, Jogi személyek

RO14TREZ25621150201XXXXX

Taxa şi tarife pt.elib.de.lic.(taxă viză autorizaţie)

Magánszemélyek, Jogi személyek

RO11TREZ25621160203XXXXX

Alte taxe pe utiliz. bunurilor (taxă vehicule lente)

Magánszemélyek, Jogi személyek

RO07TREZ25621160250XXXXX

Alte impozite şi taxe
Taxă pt.autorizatie de constr.
Taxă pt.certificat de urbanism
Taxă pt.afiş., reclamă, anunţ
Taxă ocup. dom public
Taxă comisie urban.
Taxă plan situaţie
Magánszemélyek, Jogi személyek
RO55TREZ25621180250XXXXX

Venituri din concesiuni

 

RO29TREZ25621A300530XXXX

Taxă rate termocentrale,
Taxă de închiriere şi concesiune
   

Venit din recuperarea cheltuieli
Cheltuieli de judecată, despăgubirilor, imputaţiilor


Magánszemélyek, Jogi személyek


RO33TREZ25621330228XXXXX

Taxă extrajudiciară de timbru
Taxă timbru
Taxă pt. viza permis de pesc. şi vânat.Magánszemélyek, Jogi személyekRO20TREZ25621340202XXXXX

Venit din amenzi şi alte sancţiuni

Magánszemélyek, Jogi személyek

RO55TREZ25621A350102XXXX

Venituri din prestări de servicii Magánszemélyek, Jogi személyek RO12TREZ25621330208XXXXX

Amenzi fiscale

Magánszemélyek, Jogi személyek

RO44TREZ25621350202XXXXX

Taxe speciale
Taxă zilele Sf. Gheorghe
Taxă sp. salubrizare


Magánszemélyek, Jogi személyek


RO14TREZ25621360206XXXXX

Impozit pe clădire

Magánszemélyek

RO44TREZ2562107020101XXX

Impozit pe teren intravilan
Taxă teren concesionat, închiriat


Magánszemélyek


RO88TREZ2562107020201XXX

Impozit pe teren extravilan

Magánszemélyek, Jogi személyek

RO85TREZ2562107020203XXX

Taxa asupra mij. de transport

Magánszemélyek

RO63TREZ2562116020201XXX

Taxa asupra mij. de transport peste 12 tone

Magánszemélyek, Jogi személyek

RO34TREZ2565033XXX000266

Impozite şi taxe clădiri

Jogi személyek

RO91TREZ2562107020102XXX

Impozit şi taxă terenuri intravilane

Jogi személyek

RO38TREZ2562107020202XXX

Impozit asupra mijloacelor de transport

Jogi személyek

RO13TREZ2562116020202XXX


Adószám: 4404605

 

IBAN számlaszámok (letölthető dokumentum)

 

 

Taxă parcare cu reședință
Taxă de parcare în locuri publice amenajate 

Jogi személyek
Magánszemélyek

RO85TREZ256502205X007540

 

Adószám: 26752503


Utolsó módosítás: 2019-01-19    

 

Nyomtatványok jogi személyeknek:

1. számú nyomtatvány- épület bejelentése

2. számú nyomtatvány - terület bejelentése

3. számú nyomtatvány- járművek bejelentése

4. számú nyomtatvány- járművek kijelentése

5. számú nyomtatvány- reklámtáblák bejelentése

6. számú nyomtatvány- adóügyi bizonylat

7. számú nyomtatvány - melleklet az epuletekre vonatkozo adokivetesi nyilatkozathoz

8. számú nyomtatvány - melleklet a teruletekre vonatkozo adokivetesi nyilatkozathoz

9. számú nyomtatvány - reklamok bejelenteshez

10. számú nyomtatvány - Jegybeiktatasi es elszamolasi keres

11. számú nyomtatvány - elektronikus adófizetés engedélyezése

12. számú nyomtatvány - elektronikus adatközlésre vonatkozó kérvény

14. számú nyomtatvány - adómentességet/adófizetési kedvezményt igénylő kérvénya a 233/2020 T.H . alapján

15. számú nyomtatvány - saját felelősségre adott nyilatkozat a tevékenység teljes vagy részleges felfüggesztését illetően a sürgősségi állapot időtartama alatt a 233/2020 T.H . alapján

16. számú nyomtatvány - kérés a késedelmi kamat 50%-os eltörlésére a 233/2020 T.H . alapján

 

Nyomtatványok magánszemélyeknek:

1. számú nyomtatvány - épület bejelentése

2. számú nyomtatvány - családi ház bejelentése

3. számú nyomtatvány - terület bejelentése

4. számú nyomtatvány - járművek bejelentése

5. számú nyomtatvány - járművek kijelentése

6. számú nyomtatvány - adóügyi bizonylat

7. számú nyomtatvány - elektronikus adófizetés engedélyezése

8. számú nyomtatvány - melleklet  az epuletekre vonatkozo adokivetesei nyilatkozathoz

9. számú nyomtatvány - melleklet a teruletekre vonatkozo adokivetesi nyilatkozathoz

10. számú nyomtatvány - elektronikus adatközlésre vonatkozó kérvény

 


Utolsó módosítás: 2019-01-15    

Oldal megjelenítése: 56514


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok Jegyző Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák Közbeszerzések Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok Közigazgatási átláthatóság Álláshirdetések Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok Helyi adók Közvállalatok vállalatigazgatása
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem