2024. július 19., Péntek
Közigazgatási átláthatóság
2020-09-21 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2019/77628-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházását illetően
2020-09-04 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének speciális megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésében
2020-09-02 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2019/77628-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházását illetően
2020-08-20 Normatív jellegű határozattervezet a TEGA R.T. koncessziójába adott bizonyos leltári tételek és alapeszközök működésből való kivételéről, leírás céljából valamint az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek a sepsiszentgyörgyi TEGA RT-vel megkötött, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó 2009/4-es megbizói szerződés módosításának jóváhagyásáról - 20.08.2020
2020-08-18 Normatív jellegű határozattervezet a 2017/356-os tanácshatározattal jóváhagyott Sepsiszentgyörgy municípium integrált városfejlesztési stratégiája módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról
2020-07-30 Normatív jellegű határozattervezet a 2004/87-es számú, Sepsiszentgyörgy Municípium területén befogott kóbor állatokról szóló tanácshatározat módosításáról
2020-07-27 Normatív jellegű határozattervezet az 2017/16-os számú tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípium lakóhelyi parkolóinak odaitéléséről szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről
2020-07-15 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy, Cserey Jánosné utca 23A szám alatti ingatlan 1997/39-es tanácshatározat által jóváhagyott városrendezési, övezeti terv módosításának jóváhagyásáról
2020-06-26 Normatív jellegű határozattervezet a 2016/6280-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése, valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozóan
2020-06-24 Normatív jellegű határozattervezet a köztemető működtetését szabályozó 2017/40379 haszonbérleti szerződés meghosszabításáról, valamint a TEGA R.T. koncessziójába adott bizonyos leltári tételek és alapeszközök működésből való kivételéről, leírás céljából
2020-06-22 Normatív jellegű határozattervezet a kovászna megyei víz- és csatornarendszer korszerűsített Mestertervének jóváhagyásáról
2020-06-22 Normatív jellegű határozattervezet a jogi személyek által fizetendő epületadó és illetékek engedményezéséről, valamint a jogi személyek 2020. március 31-én fennálló késedelmi kamatának eltörléséről
2020-05-15 Normatív jellegű határozattervezetet a sepsiszentgyörgyi, Belterület-bővítés szabadidős övezet céljából a Borvíz utca folytatásában övezeti, városrendezési terv jóváhagyásáról
2020-05-15 Normatív jellegű határozattervezetet Sepsiszentgyörgy municípium és a Flash Lighting Service Kft. között megkötött, a sepsiszentgyörgyi közvilágítási szolgáltatás kezelésének közbeszerzés útján történő átruházásáról szóló 2019.10.07/65288-as számú megbízói szerződés módosításának jóváhagyásáról
2020-05-11 Normatív jellegű határozattervezetet Sepsiszentgyörgy, Szépmező övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról
2020-04-06 Normatív jellegű határozattervezet az utólagosan módosított és kiegészített 2017/194-es számú, a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről
2020-03-12 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy Municípium területén a taxi és taxibérlés rendszerű szállítás szervezési, működési és engedélyezési szabályzat módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról
2020-03-05 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy, Forrás utcai lakóövezet - övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról
2020-03-04 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy Municípium 2020-2025 periódusra vonatkozó szociális szolgáltatások fejlesztési stratégiájának jóvahagyásáról - 04.03.2020
2020-03-04 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy Municípium csatlakozásának jóváhagyásáról az Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség Egyesületéhez
2020-02-25 Normatív jellegű határozattervezet egy társulási szerződés megkötéséről Sepsiszentgyörgy Municípium, Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa által, Kovászna Megye, Kovászna Megye Tanácsa által és a Sapientia Alapítvány között
2020-02-20 Normatív jellegű határozattervezet az utólagosan módosított és kiegészített 2018/415-ös számú tanácshatározattal jóváhagyott, sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes családok támogatását célzó többéves program módosításának és kiegészítésének jváhagyásáról
2020-02-19 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy Municípium közigazgatási területén a rovartalanítási, fertőtlenítési és rágcsálóírtási köztisztasági tevékenységek átruházásának jóváhagyásáról
2020-02-12 Normatív jellegű határozattervezet egy társulási szerződés megkötéséről Sepsiszentgyörgy Municípium, Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa által és a Mathias Corvinus Collegium Egyesület között
2020-01-28 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy municípium területén a petárdahasználat és -forgalmazás tilalmának jóváhagyásáról
2020-01-15 Sepsiszentgyörgy municípium 2019. évi költségvetés tervezete
2019-12-23 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy, Gyárfás Jenő utcai rendeltetés módosítás – ipari övezetből lakó és szolgáltatási övezetté - övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról
2019-12-16 Normatív jellegű határozattervezet a sepsiszentgyörgyi közterületi játszóterek szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról
2019-12-13 Normatív jellegű határozattervezetet egy tanulmány, valamint a Kovászna Megye és az ECO BIHOR Kft. Között megkötött 2017.04.28/128-as számú, a Kovászna megyei hulladékok raktározási, kezelési és áthelyezési szolgáltatásai átruházásáról szóló szerződés 3-as számú kiegészítő okiratának jóváhagyásáról
2019-11-25 Normatív jellegű határozattervezetet Sepsiszentgyörgy energiahatékonyságát javító program és a 2017-es, 2018-as jeletések jóváhagyásáról
2019-11-22 Normatív jellegű határozattervezet sepsiszentgyörgyi közutak környékén létrehozandó építmények, létesítmények szabályzatának jóváhagyásáról
2019-11-13 Normatív jellegű határozattervezet a Szociális Támogatási Igazgatóság csatlakozásáról a SEPSI Helyi Akciócsoport Egyesülethez
2019-10-28 Normatív jellegű határozattervezet a TEGA R.T. koncessziójába adott alapeszközök működésből való kivételéről, leírás céljából, valamint Sepsiszentgyörgy municípium területén működő nyilvános értékesítési helyek működtetéséről szóló 2018/19891 megbízói szerződes módosításáról.
2019-10-25 Normatív jellegű határozattervezet a TEGA R.T. koncessziójába adott bizonyos leltári tételek és alapeszközök működésből való kivételéről, leírás céljából valamint a köztemető működtetését szabályozó 2017/40379 haszonbérleti szerződés módosításáról.
2019-10-25 Normatív jellegű határozattervezet a Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2013/29.347-es számú megbízói szerződés módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházását illetően
2019-10-25 Normatív jellegű határozattervezet az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek a sepsiszentgyörgyi TEGA RT-vel megkötött, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó 2009/4-es megbizói szerződés módosításáról és kiegészítéséről
2019-10-24 Normatív jellegű határozattervezet a 2017/194-es számú a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról
2019-10-21 Normatív jellegű határozattervezet az utólagosan módosított és kiegészített 2018/415-ös számú tanácshatározattal jóváhagyott, sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes családok támogatását célzó többéves program módosításának és kiegészítésének jváhagyásáról
2019-10-14 Normatív jellegű határozattervezet a 2020. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adók és illetékek megállapításáról.
2019-10-14 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek pénzügyi körzetekbe való besorolásáról
2019-10-10 Normatív jellegű határozattervezet az utólagosan módosított és kiegészített 2018/415-ös számú tanácshatározattal jóváhagyott, sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes családok támogatását célzó többéves program módosításának és kiegészítésének jváhagyásáról
2019-10-04 Normatív jellegű határozattervezet a sepsiszentgyörgyi közszállításra vonatkozó megbízói szerződés jóváhagyásáról
2019-08-23 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy Municípium területén a taxi és taxibérlés rendszerű szállítás szervezési, működési és engedélyezési szabályzat módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról
2019-08-21 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy képviselőjének megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésében a Közüzemek Rt. által nyújtott ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjszabás módosításának jóváhagyásáról
2019-07-29 Normatív jellegű határozattervezet a 2010/369-es számú tanácshatározat módosításáról, Sepsiszentgyörgy municípium területén a 3,5 tonnánál nagyobb, várakozó és parkoló gépjárművekkel kapcsolatosan
2019-07-19 Normatív jellegű határozattervezet szórakoztató oktatás és sport célú helyi fejlesztési program létrehozásáról Sepsiszentgyörgyön
2019-06-21 Normatív jellegű határozattervezet az utólagosan módosított és kiegészített 2013/241-es tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípium területére érvényes városgazdálkodási szabályzat módosításáról és kiegészítéséről
2019-06-13 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy municípium, ”Kilyéni lakó- és szolgáltatási övezet” című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról - 13.06.2019
2019-05-31 Normatív jellegű határozattervezet a Multi-Trans Rt.-vel megkötött 2013/29.437-es számú megbízói szerződés érvényességének meghosszabításáról, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetését illetően
2019-05-28 Normatív jellegű határozattervezet közhasznú sportprogramok Sepsiszentgyörgy Municípium helyi költségvetéséből való támogatásának jóváhagyásáról, az utólagosan módosított és kiegészített 2000/69-es testnevelési és sporttörvény rendelkezéseinek alapján
2019-05-28 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonában levő ingatlanokba való belépés szabályozásáról, az elektronikus hírközlő hálózatok vagy a fizikai infrastruktúra elemeinek építése, telepítése, karbantartása, cseréje vagy áthelyezése céljából
2019-05-20 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy municípium, ”József Attila utcai lakóövezet” című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról
2019-05-06 Normatív jellegű határozattervezet a SEPSI-SIC Sport Egyesület Alapító Okirata és Alapszabályzata módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról
2019-04-25 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy municípium, ”Kós Károly utca 4 szám alatti közintézmény és szolgáltatási övezet” című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról
2019-04-18 Normatív jellegű határozattervezet a sepsiszentgyörgyi közvilágítás kezelésének átruházásáról közbeszerzés útján
2019-04-12 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy municípium, ”Oltmező úti bevásárlóközpont” című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról
2019-03-23 Sepsiszentgyörgy municípium 2019. évi költségvetés tervezete
2019-03-21 Normatív jellegű határozattervezetet Sepsiszentgyörgy municípium, ”Dózsa György utca 32 szám alatti lakóövezet” című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról
2019-03-21 Normatív jellegű határozattervezetet Sepsiszentgyörgy municípium, ”Kilyéni lakóövezet” című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról
2019-03-21 Normatív jellegű határozattervezetet a 2016/6280-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése, valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozóan
2019-03-15 Normatív jellegű határozattervezetet Sepsiszentgyörgy Municípium parkolási politikáját szabályozó szaktanulmány jóváhagyásáról
2019-03-15 Normatív jellegű határozattervezetet a természetes és jogi adófizetők fennálló adókötelezettségei kifizetésének megkönnyítésére irányuló eljárás jóváhagyásáról, a befizetési határidő átütemezése által
2019-03-13 Normatív jellegű határozattervezetet a 2016/6280-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municipiumi sportbazisok kezelése, valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek müködtetésére vonatkozóan
2019-03-08 Normatív jellegű határozattervezetet a a Kilyén Főút 72 szám alatt található Kilyéni Általános Iskola Mánya Béla Általános Iskolává való elnevezésének jóváhagyásáról
2019-03-08 Normatív jellegű határozattervezetet a Sepsiszentgyörgy municípiumi meglévő és létrehozandó utcák névadásával kapcsolatosan, illetve néhány közérdekű intézmény elnevezésének jóváhagyásáról
2019-02-22 Normatív jellegű határozattervezetet Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2013/29.347-es számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházását illetően
2019-02-08 Normatív jellegű határozattervezetet a zöldövezetek helyi nyilvántartásának jóváhagyásáról
2019-01-22 Normatív jellegű határozattervezetet Sepsiszentgyörgy municípium, ”Patak utcai lakó- és szolgáltatási övezet” című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról
2019-01-17 Normatív jellegű határozattervezetet a 2018/415-ös számú tanácshatározattal jóváhagyott, sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes családok támogatását célzó, egy egészségesebb életvitel támogatásáért és a Sepsiszentgyörgyi Helyi Tanácsa alárendeltségébe tartozó helyi közszolgáltatások hozzáférhetőbbé tételéért, illetve az életminőség javítása céljából létrehozott többéves program módosításáról és kiegészítésáről
2019-01-17 Normatív jellegű határozattervezetet a 2018/351-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, a 2019. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adók és illetékek kiegészítéséről
2019-01-09 Normatív jellegű határozattervezetet a a 6280/2016-os számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municipiumi sportbazisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek müködtetésére vonatkozóan
2018-12-17 Normatív jellegű határozattervezetet a 2018/351-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, a 2019. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adók és illetékek modosításáról
2018-12-17 Normatív jellegű határozattervezetet sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes családok támogatását célzó többéves program létrehozásáról, egy egészségesebb életvitel támogatásáért és a Sepsiszentgyörgyi Helyi Tanácsa alárendeltségébe tartozó helyi közszolgáltatások hozzáférhetőbbé tétele, illetve az életminőség javítása céljából
2018-11-23 Normatív jellegű határozattervezetet Sepsiszentgyörgy képviselőjének megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésében a Közüzemek Rt. által nyújtott ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjszabás módosításának jóváhagyásáról.
2018-11-21 Normatív jellegű határozattervezetet Sepsiszentgyörgy területén parkoló járművekkel kapcsolatos intézkedések bevezetésének jóváhagyásáról
2018-11-16 Normatív jellegű határozattervezetet a sepsiszentgyörgyi közvilágítás kezelésének átruházásáról közbeszerzés útján; a sepsiszentgyörgyi közvilágításra vonatkozó szabályzat valamint a közvilágítás átruházásáról szóló feladatfüzet jóváhagyásáról
2018-11-15 Normatív jellegű határozattervezetet, az utólagosan módosított és kiegészített 2013/241-es tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípium területére érvényes városgazdálkodási szabályzat módosításáról és kiegészítéséről
2018-11-05 Normatív jellegű határozattervezetet egyes tanulmányok, valamint Kovászna megye és az ECO BIHOR KFT között létrejött 2017.06.28/128-as számú, a Kovászna megyei hulladék szállítási, kezelési és raktározási szolgáltatás kezeléséről szóló megbízási szerződés 1-es számú kiegészítő okirat-tervezetének jóváhagyásáról
2018-10-25 Normatív jellegű határozattervezetet, az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek a sepsiszentgyörgyi TEGA RT-vel megkötött, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó 2009/4-es megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről
2018-10-24 Normatív jellegű határozattervezetet, az utólagosan módosított és kiegészített 2017/4-es számú Sepsiszentgyörgy municípium területén levő fizetéses parkoló helyek működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről
2018-10-19 Normatív jellegű határozattervezetet, a 6280/2016-os számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municipiumi sportbazisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek müködtetésére vonatkozóan
2018-10-09 Normatív jellegű határozattervezetet, Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek pénzügyi körzetekbe való besorolásáról
2018-10-05 Normatív jellegű határozattervezetet, a 2019. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adókról és illetékekről
2018-09-12 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2013/29.347-es számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházását illetően
2018-08-02 Normatív jellegű határozattervezet a 6280/2016-os számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municipiumi sportbazisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek müködtetésére vonatkozóan
2018-07-27 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy Municípium Fenntartható Energia Akciótervének, illetve Sepsiszentgyörgy Municípium Energiahatékonyságát Javító Intézkedések jóváhagyásáról
2018-07-27 Normatív jellegű határozattervezet a sepsiszentgyörgyi Ipar és szolgáltatás övezeti rendezési és szabályozási tervének jóváhagyásáról - 2018.07.27.
2018-07-20 Normatív jellegű határozattervezet az utólagosan módosított és kiegészített 2017/4-es számú Sepsiszentgyörgy municípium területén levő fizetéses parkírozó helyek működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről-2018.07.20
2018-07-10 KÖZMEGHALLGATÁS a 2004/87-es számú, Sepsiszentgyörgy Municípium területén befogott kóbor állatokról szóló tanácshatározat módosítása kapcsán
2018-07-09 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy területén parkoló járművekkel kapcsolatos intézkedések bevezetésének jóváhagyásáról
2018-07-03 Normatív jellegű határozattervezet a a sepsiszentgyörgyi Román Hadsereg utca - Autoliv, 40. számú U.T.R. részleges módosításáról szóló övezeti rendezési és szabályozási tervének jóváhagyásáról
2018-06-21 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének speciális megbízásáról a Közüzemek Rt. rendkívüli közgyűlésébe a 2009/23-as számú megbízói szerződés módosítának jóváhagyása céljából
2018-06-21 Normatív jellegű határozattervezet a a 2004/87-es számú, Sepsiszentgyörgy Municípium területén befogott kóbor állatokról szóló tanácshatározat módosításáról
2018-06-20 Normatív jellegű határozattervezet a a sepsiszentgyörgyi Grigore Bălan út, 31. számú U.T.R. részleges módosításáról szóló övezeti rendezési és szabályozási tervének jóváhagyásáról
2018-06-19 Normatív jellegű határozattervezet a 2017/194-es számú a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról
2018-06-14 Normatív jellegű határozattervezet a Sepsiszentgyörgy municípiumi Dunapack-Rambox Prodimpex K.F.T. bővítéséről szóló övezeti rendezési terv jóváhagyásáról
2018-05-08 Normatív jellegű határozattervezet a sepsiszentgyörgyi Erdõ utcai II. lakóövezet rendezési és szabályozási tervének jóváhagyásáról
2018-04-13 Normatív jellegű határozattervezet a a 2017/194-es számú a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról
2018-03-29 Normatív jellegű határozattervezet a Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás kezelési módjának meghatározására vonatkozóan
2018-03-23 Normatív jellegű határozattervezet a a sepsiszentgyörgyi közvilágításra vonatkozó szabályzat valamint a közvilágítás átruházásáról szóló feladatfüzet jóváhagyásáról
2018-03-21 Normatív jellegű határozattervezet a sepsiszentgyörgyi közvilágítási fejlesztési stratégia jóváhagyásáról a 2018-2020 periódusra
2018-03-16 Normatív jellegű határozattervezet a a Kovászna megyei ivóvíz- és csatornahálózatra vonatkozó fejlesztési stratégiájának jóváhagyásáról
2018-03-13 Normatív jellegű határozattervezet övezeti rendezési terv jóváhagyásáról sportlétesítméy, illetve parkoló létrehozása céljából Sepsiszentgyörgy municípium északi övezetében-2018.03.13
2018-02-26 Normatív jellegű határozattervezet a a 2017/194-es számú a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról
2018-02-14 Normatív jellegű határozattervezet a Sepsiszentgyörgy municípium területén működő nyilvános értékesítési helyek közvetlen tárgyalás útján való átruházásáról a TEGA R.T. kezelésébe
2018-02-14 Normatív jellegű határozattervezet a sepsiszentgyörgyi Gróf Mikó Imre utca 3 szám alatti ingatlan urbanisztikai mutatóinak módosításáról
2018-02-08 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy Municípium kilépésének jóváhagyásáról a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesületből - 2018.02.08.
2018-01-22 Sepsiszentgyörgy municípium 2018. évi költségvetés tervezete
2018-01-18 Normatív jellegű határozattervezet a 1998/4380-as TEGA R.T.-vel megkötött koncessziós szerződés módosításáról
2018-01-09 Normatív jellegű határozattervezet a közvilágítási rendszer kezelésének átruházási módjárol Sepsiszentgyörgy területén
2017-12-18 Normatív jellegű határozattervezet, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület társulási szerződése, alapító okirata és alapszabályzata kiegészítésének a jóváhagyására
2017-12-15 Normatív jellegű határozattervezet, a Sepsiszentgyörgy municípium, Nyugat Szemerja városrendezési tervének – 6-os alövezet módosítása című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról
2017-12-11 Normatív jellegű határozattervezet, a sepsiszentgyörgyi Jókai Mór utca 9B szám alatti ingatlant lakóövezetté szabályozó részletes rendezési terv jóváhagyásásról-2017.12.11
2017-11-29 Normatív jellegű határozattervezet, Körforgalom létesítése a 3000 férőhelyes sportcsarnok megközelítése érdekében övezeti rendezési terv jóváhagyásásról
2017-11-22 KÖZMEGHALLGATÁS a 2018. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adókról és illetékekről szóló tanácshatározat kapcsán
2017-11-15 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy képviselőjének megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésében a Közüzemek R.T. által nyújtott ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjszabásának módosításának jóváhagyásáról
2017-11-13 KÖZMEGHALLGATÁS Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek pénzügyi körzetekbe való besorolásáról szóló tanácshatározat kapcsán
2017-11-09 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésében a Közüzemek R.T. által nyújtott ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjszabásának módosításának jóváhagyásáról
2017-11-06 Normatív jellegű határozattervezet a TEGA R.T. koncessziójába adott bizonyos leltári tételek és alapeszközök működésből való kivételéről, leírás céljából valamint az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek a sepsiszentgyörgyi TEGA RT-vel megkötött, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó 2009/4-es megbizói szerződés módosításáról és kiegészítéséről - 2017.11.06
2017-11-06 Normatív jellegű határozattervezet a TEGA R.T. koncessziójába adott bizonyos leltári tételek és alapeszközök működésből való kivételéről, leírás céljából valamint a köztemető működtetését szabályozó 2017/40379 haszonbérleti szerződés módosításáról 2017.11.06
2017-10-30 Normatív jellegű határozattervezet a 2018. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adókról és illetékekről
2017-10-27 Normatív jellegű határozattervezet a 6280/2016-os számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municipiumi sportbazisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek müködtetésére vonatkozóan
2017-10-24 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek pénzügyi körzetekbe való besorolásáról
2017-10-19 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének speciális megbízásáról a Közüzemek R.T. rendkivüli közgyűlésébe a 2009/23-as megbízói szerződés módosításáról
2017-10-13 Normatív jellegű határozattervezet a 2017/194-es számú a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról
2017-10-06 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének speciális megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésében
2017-10-06 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy Municípium területén a taxi és taxibérlés rendszerű szállítás szervezési, működési és engedélyezési szabályzatának jóváhagyásáról - 06.10.2017
2017-10-04 Normatív jellegű határozattervezet a sportprogramok finanszírozási feltételeire, követelményeire és módszertanára vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról, az utólagosan módosított és kiegészített 2000/69-es számú Testnevelési- és sporttörvény előírásai alapján
2017-09-28 KÖZMEGHALLGATÁS Sepsiszentgyörgy municípium fenntartható városi mobilitási tervének jóváhagyásáról szóló határozattervezet kapcsán
2017-09-12 Normatív jellegű határozattervezet sportrendezvények támogatására vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról az utólagosan módosított és kiegészített 2000/69-es testnevelési és sporttörvény rendelkezései alapján
2017-09-08 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy Municípium részvételének elfogadásáról a SEPSI Helyi Akciócsoport Egyesület létrehozásában
2017-09-08 Normatív jellegű határozattervezet a 2017/194-es számú a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról
2017-08-30 KÖZMEGHALLGATÁS a 2016/346-os számú Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek övezetekbe való besorolásáról szóló tanácshatározat módosítása és kiegészítése kapcsán
2017-08-29 KÖZMEGHALLGATÁS egy határozattervezet kapcsán egy többéves program jóváhagyásáról, sepsiszentgyörgyi tömbházak homlokzatának felújítására vonatkozóan
2017-08-24 Normatív jellegű határozattervezet a 2017/4-es számú Sepsiszentgyörgy municípium területén levő fizetéses parkírozó helyek működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről
2017-08-22 Normatív jellegű határozattervezet a 2017/87-es számú, Sepsiszentgyörgy területén történő piaci szolgáltatások és termékek értékesítését szabályozó tanácshatározat módosításáról
2017-08-22 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy municípium integrált városfejlesztési stratégiájának jóváhagyásáról
2017-08-22 Normatív jellegű határozattervezet a a sepsiszentgyörgyi Árkosi út – 12-es számú országút övezeti rendezési terv módosításának jóváhagyásásról
2017-08-10 Normatív jellegű határozattervezet a a 6280/2016-os számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municipiumi sportbazisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek müködtetésére vonatkozóan
2017-08-10 Normatív jellegű határozattervezet a az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek a sepsiszentgyörgyi TEGA RT-vel megkötött, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó 2009 / 4-es megbizói szerződés módosításáról és kiegészítéséről
2017-07-25 Normatív jellegű határozattervezet egy többéves program jóváhagyásáról, sepsiszentgyörgyi épületek strukturális-környezeti minőségének növelése céljából
2017-07-12 Normatív jellegű határozattervezetet, a 2016/346-os számú Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek övezetekbe való besorolásáról szóló tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről
2017-07-11 Normatív jellegű határozattervezetet, Sepsiszentgyörgy municípiumi utcák névadásával és névváltoztatásával kapcsolatosan.
2017-06-27 Normatív jellegű határozattervezet a a sepsiszentgyörgyi oltmezői ipari és szolgáltatási park övezeti rendezési terv módosításának jóváhagyásásról
2017-06-21 Normatív jellegű határozattervezet a 2017/4-es számú Sepsiszentgyörgy municípium területén levő fizetéses parkírozó helyek működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről
2017-06-14 Normatív jellegű határozat tervezet a 2017/98-as számú Sepsiszentgyörgy municípium magán illetve közterületein levő ebállomány szaporodását szabályozó illetve a zoonózis terjedését megelöző szabályzat módosításáról
2017-06-08 Normatív jellegű határozattervezet a 6280/2016-os számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municipiumi sportbazisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek müködtetésére vonatkozóan
2017-05-29 Normatív jellegű határozattervezet a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatának jóváhagyásáról
2017-05-24 Normatív jellegű határozattervezet a sepsiszentgyörgyi Közös Temető közszolgáltatás kezelésének közvetlen módon való átruházásáról a TEGA R.T. részére
2017-05-05 Normatív jellegű határozattervezet a sepsiszentgyörgyi "Patak utca" területrendezési tervének jóváhagyásáról
2017-04-28 Normatív jellegű határozattervezet a 6280/2016-os számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municipiumi sportbazisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek müködtetésére vonatkozóan
2017-04-13 Normatív jellegű határozattervezetet, a sepsiszentgyörgyi Ferencváros - Toroczkai Wigand Ede utca, “Csíki negyed kertváros Övezeti Városrendezési Terv részleges módosítása” című terv jóváhagyásáról.
2017-03-30 Normatív jellegű határozattervezet a az Aquasic Közösségek Közti Társulásnak a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesületbe való beolvadás általi egyesülése jóváhagyására
2017-03-22 Normatív jellegű határozat tervezetet, a Sepsiszentgyörgy Szépmezőn létesítendő Ipari Park II szabályozási tervének jóváhagyásáról
2017-03-21 Közmeghallgatás Sepsiszentgyörgy municípium magán illetve közterületein levő ebállomány szaporodását szabályozó illetve a zoonózis terjedését megelöző szabályzat elfogadása kapcsán.
2017-03-20 Normatív jellegű határozat tervezet a 2016/346-os számú Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek övezetekbe való besorolásáról szóló tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről
2017-03-10 Normatív jellegű határozat tervezet a sepsiszentgyörgyi Olt utca 74. szám alatt létesítendő "FORTUNA PARK - Tömbház lakások" területrendezési tervének jóváhagyásáról
2017-02-28 Normatív jellegű határozat tervezet Sepsiszentgyörgy municípium magán illetve közterületein levő ebállomány szaporodását szabályozó illetve a zoonózis terjedését megelöző szabályzat jóváhagyásáról
2017-02-28 Normatív jellegű határozat tervezet Sepsiszentgyörgy municípium 2017. évi általános költségvetéséről
2017-02-27 KÖZMEGHALLGATÁS a sepsiszentgyörgyi Közös Temető közszolgáltatás kezelésének közvetlen módon való átruházásáról az Urban-Locato KFT számára, normatív jellegű határozattervezet elfogadása kapcsán
2017-02-09 Normatív jellegű határozat tervezet a sepsiszentgyörgyi Kökényes utca 34 szám alatti Tárolás és szolgáltatás övezeti rendezési tervének (PUZ) jóváhagyásáról
2017-01-30 Normatív jellegű határozattervezet a sepsiszentgyörgyi Közös Temető közszolgáltatás kezelésének közvetlen módon való átruházásáról az Urban-Locato KFT számára.
2017-01-30 Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy területén történő piaci szolgáltatások és termékek értékesítéséről.
2017-01-04 2016. december 12-i rendkívüli tanácsülés alkalmával jóváhagyott normatív jellegű tanácshatározatok
2016-12-22 Normatív jellegű határozat tervezet, az utólagosan módosított és kiegészített Sepsiszentgyörgy municípium területére érvényes városgazdálkodási szabályzat módosításáról és kiegészítéséről
2016-12-19 Normatív jellegű határozattervezet: Határozattervezet az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek a sepsiszentgyörgyi TEGA RT-vel megkötött, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó 2009 / 4-es megbizói szerződés módosításáról és kiegészítéséről
2016-12-16 Normatív jellegű határozat tervezet, a 2016/209-es számú, a SEPSIIPAR Iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról
2016-11-21 Normatív jellegű határozat tervezetet, Sepsiszentgyörgy municípium területén levő fizetéses parkírozó helyek működési szabályzatának jóváhagyásáról.
2016-11-17 Határozat tervezet az újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített 2009/55-ös számú, Sepsiszentgyörgy municípium lakóhelyi parkolóinak odaitéléséről szóló szabályzatot jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
2016-10-21 Normatív jellegű közigazgatási tervezetet, a 2017. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adókról és illetékekről.
2016-10-20 Normatív jellegű közigazgatási tervezetet, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület Társulási Szerződése, Alapító Okirata és Alapszabályzata módosításának a jóváhagyásáról.
2016-10-20 Normatív jellegű közigazgatási tervezet, az AQUACOV Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület ivóvíz és szennyvízcsatorna közszolgálatára vonatkozó, a sepsiszentgyörgyi Közüzemek Rt.-vel megkötött 2009/23. számú megbízói szerződés módosításáról.
2016-09-19 KÖZMEGHALLGATÁS Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek övezetekbe való besorolásáról
2016-09-13 Normatív jellegű közigazgatási tervezet, a Zathureczky Berta Otthonból, Zathureczky Berta Központtá való átnevezéséről
2016-09-07 Normatív jellegű közigazgatási tervezetet,az Árkos község melletti, sepsiszentgyörgyi Sport, szolgáltatás és szabadidő övezet településrendezési terv jóváhagyásáról.
2016-07-25 Normatív jellegű közigazgatási tervezetet, Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek övezetekbe való besorolásáról.
2016-05-24 Normatív jellegű közigazgatási tervezetet, Sepsiszentgyörgy municípium 2014-2020 időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiájának jóváhagyásáról
2016-05-18 Normatív jellegű közigazgatási tervezet, a SEPSIIPAR Iparipark működési szabályzatának jóváhagyásáról
2016-05-11 Normatív jellegű közigazgatási tervezet, a Bon Sweet Bon Kft. ipari övezete településrendezési tervének jóváhagyásáról
2015-12-09 KÖZMEGHALLGATÁS Sepsiszentgyörgy zászlótervének elfogadásáról
2015-12-04 KÖZMEGHALLGATÁS Sepsiszentgyörgy zászlótervének elfogadásáról
2015-09-28 Közigazgatási tervezetet Sepsiszentgyörgy Municípium 2015-2021 közötti kulturális stratégiájának elfogadásáról
2015-09-04 Határozattervezetek a 2015/141-es tanácshátarozattal jóváhagyott és a Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa és a TEGA Rt. között létrejött 1998/4380-as számú koncessziós szerződés módosításáról
2015-08-28 Határozattervezetek a Forrás utcai lakóövezet elnevezésű és a DJ103B Kilyén című övezeti városrendezési tervek jóváhagyásáról
2015-07-29 Normatív jellegű közigazgatási tervezet, a Farm utcai lakások telkesítését szabályzó övezeti rendezési terv módosítása elnevezésű részletes városrendezési terv jóváhagyásáról
2015-07-02 Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület alapító okiratának és statútumának módosításáról és kiegészítéséről
2015-03-25 Normatív jellegű közigazgatási tervezetet, Sepsiszentgyörgy Municípium, Kovászna Megye és Hargita Megye közötti társulás jóváhagyásáról, a Terra Siculorum 2021 Egyesület létrehozása céljából.
2015-02-19 Normatív jellegű közigazgatási tervezet, az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület alapító okiratának és statútumának módosításáról és kiegészítéséről.
2015-02-16 Normatív jellegű közigazgatási tervezet az utólagosan módosított és kiegészített 2014/364-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről
2015-01-14 Sepsiszentgyörgy municípium 2015. évi költségvetés-tervezete
2014-11-12 Határozattervezet Kilyén területén megvalósítandó lakóövezet című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról, valamint az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek hulladékgazdálkodási közszolgálatára vonatkozó, a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt.-vel megkötött 2009/4. számú megbízói szerződés módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról
2014-10-14 Határozattervezet Kovászna Megye Tanácsa, a Székely Nemzeti Múzeum és a Vadon Egyesület között megkötendő partnerségi szerződésről, kombinált múzeumlátogatási jegy bevezetése feltételeinek szabályzásáról
2014-08-08 Határozattervezet Szotyor területén jóváhagyott Mezőgazdaságiövezet – Zöldséges üvegházak övezeti tervének termelési és ipari övezetté való átalakításáról
2014-08-01 Sepsiszentgyörgy municípium, Nyugat Szemerja-II. szakasza övezeti városrendezési tervre vonatkozó részletes területrendezési tervet jóváhagyó határozattervezet
2014-08-01 Sepsiszentgyörgy, Oltmező utca 54. szám alatti Autószerelő-műhely és szolgáltatás című övezeti városrendezési tervet jóváhagyó határozattervezet
2014-07-18 A 2009/4. számú megbízói szerződés módosítására és kiegészítésére vonatkozó határozattervezet
2014-05-15 2014/28-as számú tanácshatározat módosítása és kiegészítése, állatok által vontatott járművek Sepsiszentgyörgy közigazgatási területén való közlekedésének betiltásával kapcsolatosan
2014-05-12 2013/265-ös számú tanácshatározat módosítása és kiegészítése, a 2014-es évre érvényes adókkal és illetékekkel kapcsolatosan
2014-04-30 Legeltetés szabályzásával kapcsolatos határozattervezet
2014-04-10 Sepsiszentgyörgy közterületén történő ásási munkálatok engedélyezésének szabályzata
2014-04-07 Sepsiszentgyörgy municípium belterülete övezeteinek besorolásával kapcsolatos határozattervezet
2014-04-07 A 2013/265-ös számú tanácshatározat módosítása és kiegészítése, a 2014-es évre érvényes adókkal és illetékekkel kapcsolatosan
2014-02-12 2013/265-ös számú tanácshatározat módosítása és kiegészítése, a 2014-es évre érvényes adókkal és illetékekkel kapcsolatosan
2014-02-10 Sepsiszentgyörgy municípium városgazdálkodás szabályai megállapítását jóváhagyó 2013/241-es tanácshatározat módosítása és kiegészítése
2014-01-20 2014. évi költségvetés-tervezet
2013-12-20 A 2013/265-ös számú tanácshatározat módosítása és kiegészítése, a 2014-es évre érvényes adókkal és illetékekkel kapcsolatosan
2013-12-20 COVALACT Rt. és Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület - határozattervezetek
2013-12-03 Állatok által vontatott járművek Sepsiszentgyörgy municípium területén való közlekedésének betiltásával kapcsolatos határozattervezet
2013-10-28 A 2014. évi Sepsiszentgyörgy municípium területére érvényes helyi adók és illetékek jóváhagyását, valamint a 2014-es évre érvényes különleges illetékek megállapítási és alkalmazási szabályzatát jóváhagyó határozattervezetek
2013-09-30 Sepsiszentgyörgy municípium városgazdálkodás szabályai megállapításáról szóló határozattervezet
2013-09-04 Módosul a 2013. évi helyi adókat és illetékeket jóváhagyó 2012/285. helyi tanácshatározat
2013-07-30 SEPSI-SIC Sport Klub Egyesületet jóváhagyó 2012/191-es számú tanácshatározat módosítása és kiegészítése
2013-06-27 A Vadon Egyesület Alapító okiratának és Statútumának módosításáról szóló határozattervezet
2013-06-13 Sepsiszentgyörgy közterületén történő ásási munkálatok engedélyezésének szabályzatát jóváhagyó határozattervezet
2013-04-15 Oltmező utca 4-6. szám alatt létesítendő Sepsiszentgyörgy RETAIL PARK övezeti városrendezési tervet jóváhagyó határozattervezet
2013-03-19 2013. évi költségvetés-tervezet
2013-02-18 Az Öko Sepsi Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek köztisztasági közszolgálatára vonatkozó, a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt.-vel megkötött 2009/4-es számú megbízási szerződés módosítását jóváhagyó határozattervezet
2013-01-18 A 2013-as évre érvényes helyi adók és illetékek tárgykörét képező normatív jellegű iratok módosításával és kiegészítésével kapcsolatos határozattervezet
2013-01-14 A sepsiszentgyörgyi TEGA Rt.-vel megkötött, Öko Sepsi Köztisztasági, Közszolgáltatói, Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek hulladékgazdálkodási közszolgálatára vonatkozó stratégiai fejlesztési tervet jóváhagyó határozattervezet
2012-11-23 A 2013. évi Sepsiszentgyörgy municípium közigazgatási területére érvényes helyi adók és illetékek jóváhagyását, valamint a 2013-es évre érvényes különleges illetékek megállapítási és alkalmazási szabályzatát jóváhagyó határozattervezetek
2012-10-15 Vadon Egyesület megalakulásáról szóló kezdeményezés
2012-07-12 SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület megalakulását jóváhagyó határozattervezet
2012-06-29 Sepsiszentgyörgy Municípium, Szotyor település területén levő Mezőgazdasági övezet – Zöldséges üvegházak elnevezésű körzeti városrendezési tervet jóváhagyó határozattervezet, valamint az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek hulladékgazdálkodási közszolgálatára vonatkozó, a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt.-vel megkötött 4/2009-es számú megbízási szerződést jóváhagyó határozattervezet
2012-05-21 Sepsiszentgyörgy, Szépmező III. elnevezésű Körzeti Városrendezési Tervet jóváhagyó határozattervezet
2012-02-09 Kisszék utcai lakóövezet tervének módosítása agráripari övezetté, valamint a RUFA övezeti lakások körzeti városrendezési terve
2012-01-11 A helyi adók és illetékek jóváhagyásával kapcsolatos 2011/285-ös számú tanácshatározat módosítása és kiegészítése
2012-01-10 - 2012. évi költségvetés-tervezet
2011-12-14 Sepsiszentgyörgy területén létesített reklámfelületek szervezési, engedélyezési és kihelyezési szabályzatának elfogadásával kapcsolatos tanácshatározat-tervezet
2011-11-24 Oltmező utcai Szolgáltatások és a Román Hadsereg – Ősz utcai lakónegyed elnevezésű Körzeti Városrendezési Tervei jóváhagyó határozattervezetek
2011-10-24 2012. évi Sepsiszentgyörgy municípium közigazgatási területére érvényes helyi adók és illetékek, valamint a 2012-es évre érvényes különleges illetékek megállapítási és alkalmazási szabályzatát jóváhagyó határozattervezet
2011-10-05 2011-10-05: Sepsiszentgyörgy, Oltmező utca dél-keleti rész elnevezésű övezeti városrendezési tervét jóváhagyó határozattervezet
2011-09-27 2011-09-27: ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EUINFO KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS létrehozásáról szóló határozattervezet
2011-09-26 2011-09-26: Határozattervezet Borvíz utcai lakónegyed, Sepsiszentgyörgy elnevezésű körzeti városfejlesztési terv jóváhagyásáról,a Húsfeldolgozó helyiségek kialakítása a Borvíz utca 97 szám alatt, Sepsiszentgyörgy elnevezésű körzeti városfejlesztési terv jóváhagyásáról, az Észak Szotyor – DN12, Sepsiszentgyörgy elnevezésű körzeti városfejlesztési terv jóváhagyásáról, a 2011. évi helyi adók és illetékek kivetéséről szóló 2010/130-as számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről
2011-08-08 2011-08-08: Határozattervezet a Sepsiszentgyörgy, Központi övezet elnevezésű körzeti városfejlesztési terv jóváhagyásáról, határozattervezet a tulajdonosi társulások házmesteri minőséget igénylő természetes személyek attesztálási szabályzatának jóváhagyásáról, határozattervezet az utólagosan módosított és kiegészített 2010/130-as számú tanácshatározat módosítását és kiegészítését, a 2011. évi Sepsiszentgyörgy municípium közigazgatási területére érvényes helyi adókkal és illetékekkel kapcsolatosan, valamint a 2010/131– es számú tanácshatározat módosítását és kiegészítését, a 2011-es évre érvényes különleges illetékek megállapítási és alkalmazási szabályzatával kapcsolatosan
2011-05-03 2011-05-03: 2010/369 számú tanácshatározat módosítása és kiegészítése, Sepsiszentgyörgy municípiumi területén a 3,5 tonnánál nagyobb várakozó és parkoló gépjárművekkel kapcsolatosan
2011-05-03 2011-05-03: Növények forgalmazása és kertészeti szolgáltatások Kilyén területén elnevezésű Körzeti Városrendezési Tervét jóváhagyó határozattervezet
2011-04-19 2011-04-19: Kovászna Megyei Törvényszék kibővítése elnevezésű körzeti városrendezési tervvel, valamint a 2012-es évre érvényes szállodai illeték létesítésével kapcsolatos határozattervezetek
2011-03-07 2011-03-07: A 2010/130-as,131–es számú tanácshatározatok módosítása és kiegészítése
2011-03-01 2011-03-01: A sepsiszentgyörgyi vasútállomás korszerűsítése elnevezésű városfejlesztési részlettervet jóváhagyó határozattervezet
2011-03-01 2011-03-01: A Dózsa György utcai lakások elnevezésű Körzeti Városrendezési Tervét jóváhagyó határozattervezet
2011-01-14 2011-01-14: Sepsiszentgyörgy municípium 2011. évi költségvetési tervezete
2010-12-03 2010-12-03: 2010/130-as számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozattervezet
2010-11-15 2010-11-15: 2010/130-as számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozattervezet
2010-11-04 2010-11-04: Sepsiszentgyörgy municípium területén gépjárművek eladási feltételeinek megállapításáról szóló határozattervezet
2010-11-01 2010-11-01: Sepsiszentgyörgy municípiumi területén a 3,5 tonnánál nagyobb várakozó és parkoló gépjárművekkel kapcsolatos határozattervezet
2010-10-01 2010-10-01: Kovászna megyei víz- és szennyvízhálozat kiterjesztését és korszerűsítését és Sepsiszentgyörgy közvetlen környezete beruházási műszaki-gazdasági mutatóit jóváhagyó határozattervezet
2010-09-10 2010-09-10: Észak, Lakó- és szolgáltatási övezet elnevezésű Körzeti Városrendezési Tervét jóváhagyó határozattervezet
2010-07-21 2010-07-21: 2009/282-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozattervezet
2010-06-30 2010-06-30: 27.134/2010-es számú, Árkosi út, Lakó- és szolgáltatási övezet elnevezésű Körzeti Városrendezési Tervét jóváhagyó határozattervezet
2010-04-30 2010-04-30: Meghívó közmeghallgatásra a Sepsiszentgyörgy municípium utcák névváltoztatásával és utcák névadásával kapcsolatos határozattervezettel kapcsolatosan
2010-04-26 2010-04-26: 2011-es évre szóló Sepsiszentgyörgy municípium közigazgatási területére érvényes helyi adók és illetékek megállapításával kapcsolatos határozattervezet
2010-04-26 2010-04-26: 2009/282-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozattervezet
2010-04-26 2010-04-26: 2011-es évre szóló különleges illetékek megállapítási és alkalmazási szabályzatával kapcsolatos határozattervezet
2010-04-13 2010-04-13: Sepsiszentgyörgy municípiumi utcák névváltoztatásával, és utcák névadásával kapcsolatos határozattervezete
2010-04-09 2010-04-09: Sepsiszentgyörgy municípiumi utcák névadásával és névváltoztatásával kapcsolatos határozattervezet
2010-04-09 2010-04-09: Sepsiszentgyörgy municípium 1918. December 1. utcájának elnevezésével kapcsolatos határozattervezet
2010-03-09 2010-03-09: Sepsiszentgyörgy municípium területén létesítendő Kereskedelmi Központ elnevezésű körzeti városfejlesztési részlettervét jóváhagyó határozattervezet
2010-02-25 2010-02-25: Számvezérlés és ipari elektronika fejlesztési központ elnevezésű Körzeti Városrendezési Tervét jóváhagyó határozattervezet
2010-02-11 2010-02-11: Sepsiszentgyörgyi Jókai Mór utcai lakóövezet kiterjesztése elnevezésű Körzeti Városrendezési Tervét jóváhagyó határozattervezet
2010-02-05 2010-02-05: 2010. évi költségvetésével kapcsolatos határozattervezet
2010-01-12 2010-01-12: Szépmező II elnevezésű Övezeti Városrendezési Tervet jóváhagyó határozattervezet
2009-12-15 2009-12-15: Kaufland üzlet elnevezésű Övezeti Városrendezési Tervét jóváhagyó határozattervezet
2009-11-23 2009-11-23: Sepsiszentgyörgy municípium autóbusz megállóinak, a Gyümölcsös városövezet bizonyos utcáinak, valamint a Municípiumi Kultúrház névadásával kapcsolatos határozattervezet
2009-11-06 2009-11-06: Sepsiszentgyörgy municípium sajátos jelképei jóváhagyásával kapcsolatos tanácshatározattervezet
2009-10-23 2009-10-23: 2010-es évre szóló helyi adók és illetékek, speciális helyi illetékek szabályzatát jóváhagyó határozattervezetek
2009-09-24 2009-09-24: 2002/101 – es számú tanácshatározat kiegészítése, és módosítása, Sepsiszentgyörgy municípium területén érvényes városgazdálkodási szabályzat bevezetésével kapcsolatosan
2009-09-24 2009-09-24: Sepsiszentgyörgy municípium területén közlekedő állatok által vontatott járművekkel, az építkezésekben, mezőgazdaságban, és erdőkitermelésben használt önmeghajtású gépek és gépjárművekkel kapcsolatos határozattervezet
2009-08-31 2009-08-31: A víz és csatornarendszer szolgáltatás kezelésének átruházása a Közművek R.T. részére elnevezésű határozattervezet
2009-07-24 2009-07-24: Sepsiszentgyörgy, Dozsa György utcai lakások elnevezésű városfejlesztési részlettervét jóváhagyó határozattervezet
2009-07-24 2009-07-24: Sepsiszentgyörgy, Borviz utcai Lakónegyed Övezeti Városrendezési Tervét jóváhagyó határozattervezet
2009-07-24 2009-07-24: Sepsiszentgyörgy, „Energia utcai Lakások” elnevezésű Övezeti Városrendezési Tervét jóváhagyó határozattervezet
2009-07-24 2009-07-24: Sepsiszentgyörgy, Energia utca 64/A szám alatti Szolgáltatások elnevezésű Övezeti Városrendezési Tervét jóváhagyó határozattervezet
2009-07-21 2009-07-21: Sepsiszentgyörgy Municípium Fejlesztési Stratégiájával kapcsolatos határozattervezet
2009-07-02 2009-07-02: Közmeghallgatás a felértékelési tanulmány környezetre gyakorolt hatásának beszámolójáról
2009-07-02 2009-07-02: Szépmező-i (Sepsiszentgyörgy) Ipari Park Övezeti Városrendezési Terve
2009-06-19 2009-06-19: HIRDETÉS - 2004/87-es számú tanácshatározat módosítás és kiegészítés, a felügyelet nélkül hagyott állatok befogásával kapcsolatosan
2009-05-27 2009-05-27: Nyílvános versenytárgyalás a Lt. Pais David u. házszám nélküli, 1628 négyzetméteres terület koncesszióba adásáról
2009-05-05 2009-05-05: HIRDETÉS - A Szemerja negyedi piac újrarendezése
2009-04-29 2009-04-29: Határozattervezet 2010-es évre szóló szállodai illetékek
2009-02-20 2009-02-20: Városgazdálkodási szabályzat
2009-02-20 2009-02-20: Határozattervezet 2008.december.2
2008-11-28 2008-11-28: Integrált városfejlesztési Terv
2009-02-20 2009-02-20: 2008/34.124
2009-02-20 2009-02-20: 2009-es évre szóló helyi adók és illetékek megállapítása
2008-03-25 2008-03-25: 7934/ 10.03.2008.
2008-03-25 2008-03-25: 41801/12.02.2008.


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok Jegyző Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák Közbeszerzések Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok Közigazgatási átláthatóság Álláshirdetések Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok Helyi adók Közvállalatok vállalatigazgatása
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem