2021. október 28., Csütörtök
Tanácsülések időpontja
Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2011. október 4.MEGHÍVÓ


A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39-es cikkelyének 2-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2011. OKTÓBER 4-én, 14,00 órai kezdettel összehívom Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:1. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi vállalkozói inkubátorház kezelését szabályzó keretszerződésének megkötéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


2. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Kertészet területének tulajdonosaival megkötendő bérleti szerződésről.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


3. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy területén létesített reklámfelületek szervezési-, engedélyezési- és kihelyezési szabályzatának elfogadásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


4. - HATÁROZATTERVEZET a Szent György ösztöndíj elnevezésű program keretén belül odaítélendő ösztöndíjak számának és nagyságrendjének megállapításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva Judit, alpolgármester.


5. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium, Központi övezet elenevezésű körzeti városfejlesztési tervének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


6. - HATÁROZATTERVEZET a 2011/179-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, a Román Állam közvagyonában és a Belügyminisztérium kezelesében levő bizonyos ingatlannak Sepsiszentgyörgy Municípium közvagyonában és a Helyi Tanács kezelésében való ingyenes átutalásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


7. - HATÁROZATTERVEZET a kevésbé összetett közbeszerzési szerződéseket elbíráló bizottság létesítéséről szóló 46/2010. sz. Tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


8.-HATÁROZATTERVEZET egy Temető utcai ingatlan ingyenes módon való átutalásáról, Sepsiszentgyörgy Municípium magánvagyonából és a Helyi Tanács kezeléséből Kovászna megye közvagyonába és a Kovászna megye Tanácsának kezelésébe.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


9. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium közvagyonában és a Helyi Tanács kezelésében levő bizonyos hőközpontok haszonbérbe való odaítéléséről, működtetésük céljából.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


10. - HATÁROZATTERVEZET a bukaresti Ultravision Kft.-vel kötött 2.294/2006.04.18. sz. társulási szerződés mellékletét képező kiegészítő okiratának megkötéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


11. - HATÁROZATTERVEZET Păiş David utcai járdák korszerűsítése című beruházási tervre vonatkozó munkálat-véleményezési dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


12. -HATÁROZATTERVEZET Oltmező utca járdáinak korszerűsítése című beruházási tervre vonatkozó munkálat-véleményezési dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


13. - HATÁROZATTERVEZET egy szociális felmérés elfogadásáról, amelynek tárgya a Közösségfejlesztési Igazgatóság alárendeltségében levő Szociális Otthonban lakó családokkal kapcsolatosan.
Előterjeszti: Antal Árpád András polgármester.


14. –  KÜLÖNFÉLÉK

Antal Árpád András
POLGÁRMESTER

 << visszaOldal megjelenítése: 2424    


Utolsó módosítás: 2011-09-30    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem